شهر زیرزمینی اویی یا اوئی

شهر زیرزمینی اویی واقع در زیر بافت کنونی شهر نوش‌آباد از بخش مرکزی شهرستان آران و بیدگل است (پنج کیلومتری کاشان) که در مجموعه های تاریخی آب‌انبار چاله‌ سی بالاده و آب انبار مرکزی توی ده نوش‌آباد قرار دارد. این مجموعه قدمتی ۱۵۰۰ ساله داشته و به دوره ساسانیان تا ادامه مطلب…