معرفی دوره طراحی مفهومی

هر طراحی با یک ایده آغاز می شود اما چگونه یک ایده به یک اثر ملموس تبدیل می شود؟ این کار طراح مفهومی است. اصل اساسی در طراحی مفهومی نوآوری و خلاقیت است. به فرایند اولیه در طراحی و خلق یک اثر طراحی مفهومی یا Conceptual Design می گویند. طراحی ادامه مطلب…

معرفی دوره ی طراحی مفهومی

طراحی مفهومی در مراحل ابتدایی مرحله طراحی صورت می گیرد. هدف آن ترسیم فرم و عملکرد ساختار و گنجاندن نیازهای مشتری و لیست آرزوها در طراحی است. طراحی مفهومی معمولاً از طراحی ها، تصاویر و گاهی اوقات مدل ها تشکیل می شود. در این مرحله، معمار تمام خواسته ها و ادامه مطلب…