ساگرادا فامیلیا

ساگرادا فامیلیا (Sagrada Família)، واقع در کاتالونیا اسپانیا است و در حال حاضر بزرگترین کلیسای کاتولیک ناتمام در جهان است. طراحی شده توسط معمار کاتالانی آنتونی گائودی (1852-1926)، کار او در این کلیسا بخشی از یک سایت میراث جهانی یونسکو است. در 7 نوامبر 2010، پاپ بندیکت شانزدهم کلیسا را ادامه مطلب…