معرفی دوره ی طراحی مفهومی

طراحی مفهومی در مراحل ابتدایی مرحله طراحی صورت می گیرد. هدف آن ترسیم فرم و عملکرد ساختار و گنجاندن نیازهای مشتری و لیست آرزوها در طراحی است. طراحی مفهومی معمولاً از طراحی ها، تصاویر و گاهی اوقات مدل ها تشکیل می شود. در این مرحله، معمار تمام خواسته ها و ادامه مطلب…