ثبت‌نام اساتید

دوره جنسیت‌سازی
دوره پارچه‌شناسی

ماده 4- تعهدات مدرس:

4-1-مدرس موظف است تا یک هفته پس از امضاء قرارداد نسبت به ارائه طرح درس کامل (شامل ریز مباحث و تمرینات در هر جلسه و روش تدریس) اقدام نمایند.

4-2-مدرس موظف است حداقل 5 دقیقه قبل از شروع کلاس در سامانه حاضر و کلاس را راس ساعت آغاز نماید و بدیهی است مجاز به تغییر ساعت کلاس‌ها نمی‌باشد. ضمناً موسسه در قبال هرساعت آموزشی، حداقل 50 دقیقه تدریس مفید به دانشجویان متعهد شده که رعایت آن از سوی مدرس الزامی است.

4-3-مدرس موظف است حداکثر توان خود را در بالا بردن کیفیت کلاسها و حصول نتیجه مطلوب دانشجویان بکار برده و مطالب دوره را مطابق سر فصل ارائه شده بطور جامع در مدت پیش بینی شده ارائه نماید و چنانچه تا جلسه دوم نتواند رضایت دانشجویان را جلب نماید، موسسه مجاز است شخص دیگری را جایگزین کند، بدیهی است در این حالت با توجه به خسارات وارده به موسسه و دانشجویان هیچ مبلغی بابت حق‌التدریس قابل پرداخت نبوده و قرارداد لغو می‌گردد.

4-4-مدرس نمیتواند تعهدات مندرج در این قرارداد را بطور کلی و یا جزئی به غیر واگذار نماید.

4-5-مدرس تعهد می نماید طبق برنامه زمانبندی از پیش تعیین شده، مطابق با سر فصل‌های معین شده دوره تدریس خود را به پایان برساند.

4-6-مدرس نمیتواند قبل از پایان مدت این قرارداد بدون رضایت کتبی موسسه، همکاری خود را با موسسه قطع نماید و یا در ارائه آن اختلال یا وقفه ایجاد نموده و موجباتی را فراهم نماید تا موسسه ناچار به قطع همکاری با وی گردد.

4-7-مدرس موظف است کلیه درخواست‌های تشکیل دوره توسط دانشجویان خود را به بخش آموزش موسسه ارجاع دهد و از برگزاری کلاس یا دوره خارج از سامانه آموزشگاه خودداری نماید.

ماده 5- تعهدات موسسه:

5-1-پرداخت حق‌التدریس مطابق قرارداد

5-2-برنامه‌ریزی دوره و اعلام ساعات کلاس به مدرس

5-3-صدور گواهی تدریس درصورت رضایت در پایان دوره

5-4-اطلاع به مدرس درصورت ایجاد هرگونه تغییر در برنامه

ماده 6- سایر شروط:

6-1-در نظر گرفتن جلسات فوق‌العاده جهت انجام تمرینات بیشتر و غیره صرفاً با هماهنگی قبلی موسسه امکانپذیر بوده و بدیهی است پرداخت حق التدریس ساعت‌های اضافه فقط درصورت دریافت شهریه جداگانه از دانشجویان، قابل پرداخت خواهد بود.

6-2-چنانچه مدرس بدون موافقت کتبی موسسه، از ادامه دوره خودداری نماید ملزم به پرداخت خسارات وارده به موسسه و دانشجویان خواهد بود

6-3-در صورت بروز حوادث غیر مترقبه یا ایجاد شرایط خاص خارج از اختیارات طرفین مانند تغیر قوانین که ادامه دوره را غیرممکن سازد، قرارداد لغو و تسویه حساب میگردد.

6-4-بدیهی است این قرارداد بمنزله گواهی تدریس نبوده و گواهی موسسه مطابق شرایط ویژه موسسه به واجدین شرایط اعطاء خواهد شد

6-5-درصورت عدم تشکیل دوره تا دو هفته بعد از مهلت تعیین شده در قرارداد، موسسه مختار می‌باشد قرارداد را بدون هیچ گونه پرداختی فسخ نماید.

6-6-استفاده از ویدئو جلسات در سرویس‌هایی نظیر آپارات، یوتیوب، اینستاگرام و سایر کانال‌های محتوایی توسط مؤسسه بلامانع است.

6-7-لازم به توضیح است که مؤسسه صاحو حق دارد بنا به ضرورت و یا صلاحدید، تغییراتی در مفاد توافقنامه خود با مدرسین ایجاد کند. این تغییرات می‌تواند در هر زمان و بدون اطلاع‌رسانی به مدرسین صورت گیرد.

ماده 7- نحوه پرداخت:

پس از اتمام دوره، کل مبلغ پرداخت می‌گردد.

اشتراک‌گذاری این صفحه