پل چوبی اصفهان

اصفهان، شهر پل های تاریخی در اصفهان در طول تاریخ بویژه دوره اوج شکوفایی تاریخ صفویان سازه های زیبا و شکوهمندی از معماری ایران ساخته شده است که انواع آنها امروزه پذیرای گردشگران داخلی و خارجی می باشند. یکی از این بناها پل چوبی اصفهان است. پل چوبی که برخی ادامه مطلب…