ارگ راین کرمان

ارگ راین کرمان، دومین سازه ی خشتی بزرگ جهان استان کرمان از  قلعه‌های متعددی برخوردار است. یکی از شناخته‌شده‌ترین آن‌ها قلعه‌ ی راین است که به عصر ساسانی تعلق دارد. ارگ راین بعد از ارگ بم که به‌عنوان بزرگ‌ترین سازه خشتی ایران و جهان شناخته می‌شود، دومین بنای خشتی جهان ادامه مطلب…